RAADPLEGING

 • Uitsluitend na afspraak
 • Wat brengt u mee?
  • SIS kaart, 2 kleefbriefjes van de mutualiteit,
  • eventueel : laboresultaten,verwijsbrief, medicatielijst, moederboekje
 • In het ziekenhuis geldt het derdebetalerssysteem, dwz dat  de factuur achteraf opgestuurd wordt, op de privépraktijken dient onmiddellijk cash afgerekend te worden.
 • De artsen zijn niet geconventioneerd.
 • Gelieve tijdig te verwittigen indien een afspraak voor u niet kan doorgaan, liefst minstens meer dan één dag op voorhand. Op deze manier kan iemand anders de vrijgekomen plaats innemen.

ATTESTEN

 • Attesten worden tijdens de raadpleging ingevuld.
 • Een arts mag enkel attesten voorschrijven die stroken met de waarheid, maak het hem of haar dus niet moeilijk.

DRINGENDE PROBLEMEN

Voor dringende problemen neemt u best contact op met uw huisarts die u ten allen tijde kan doorverwijzen.

Voor een dringend verloskundig probleem kan u steeds terecht op het verloskwartier (tel 052/252731). Voor een probleem kort na de bevalling belt u de materniteit (tel 052/252280).

Voor dringende gynaecologische problemen kan u contact opnemen met uw gynaecoloog of met het secretariaat in het ziekenhuis (tel 052/252505).